รู้จักทีมผู้บริหาร

Aman Chowla CEO
นายอามัน โชวลา
กรรมการผู้จัดการ
Saipin-C.
นางสายพิณ โชคนำกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รัฐกิจสัมพันธ์
John-Flanders-CFO
นายจอห์น แฟลนเดอร์ส
ผู้อำนวยการบริหารการเงิน
Aman-Kapoor -CCMO
นายอามัน คาพัว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการตลาด
Frantisek-Planka-CITO
นายฟรานดิเซ็ค ปลังก้า
ผู้อำนวยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Kim-Lan-Wong-CHRO
คิม แลมป์ หว่อง
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
Pornpimon-CPDO
นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพันธมิตรธุรกิจ
Kenneth-Stearns-ADD
นายเคนเนท แอนดรูว์ สเตรินส์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
ช่องทางตัวแทน
Pongsathorn Ingpochai  CRO
ดร.พงศธร อิงโพธิ์ชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบริหารความเสี่ยง
Pasalaree Theerasas COO
นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานปฏิบัติการ
Back to Top