รู้จักทีมผู้บริหาร

Aman Chowla CEO
นายอามัน โชวลา
กรรมการผู้จัดการ
Saipin-C.
นางสายพิณ โชคนำกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รัฐกิจสัมพันธ์
Aman-Kapoor -CCMO
นายอามัน คาพัว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการตลาด
Martin Berry CFO
นายมาร์ติน เบอร์รี่
ผู้อำนวยการบริหารการเงิน
Frantisek-Planka-CITO
นายฟรานดิเซ็ค ปลังก้า
ผู้อำนวยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Rosanun Chankasame CHRO
นางสาวรสนันท์ จันเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานทรัพยากรบุคคล
Pornpimon-CPDO
นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพันธมิตรธุรกิจ
Wichai CAO
นายวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ช่องทางตัวแทน
Chui Mei Siew CRO
นางสาวชุย เม เซียว
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Pasalaree Theerasas COO
นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานปฏิบัติการ
Back to Top