รู้จักทีมผู้บริหาร

Aman Chowla CEO
นายอามัน โชวลา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
Saipin-C.
นางสายพิณ โชคนำกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานรัฐกิจสัมพันธ์
Aman-Kapoor -CCMO
นายอามัน คาพัว
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
Martin Berry CFO
นายมาร์ติน สตีเว่น แบร์รี่
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
Jennifer Villalobos CDTO
นางเจนนิเฟอร์ วิลลาโลโบส
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและดิจิทัล
Rosanun Chankasame CHRO
นางสาวรสนันท์ จันเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานทรัพยากรบุคคล
Pornpimon-CPDO
นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพันธมิตรธุรกิจ
Wichai CAO
นายวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานช่องทางตัวแทน
Chui Mei Siew CRO
นางสาวชุย เม เซียว
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Pasalaree Theerasas COO
นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานปฏิบัติการ
Back to Top