คณะกรรมการบริษัท

Lilian-Ng
นางลิเลียน อึ้ง
ประธานกรรมการ
Robin Spencer CEO
นายโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
กรรมการผู้จัดการ
Supapong-Asvinvichit
นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร
กรรมการ
Saipin-C.
นางสายพิณ โชคนำกิจ
กรรมการ
Subhak Siwaraksa
นายสุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการ
Vatcharakitt-A.
นายวัชรกิต อัศวินวิจิตร
กรรมการ
Kavintorn-A.
นายกวินธร อัตถากร
กรรมการ
Back to Top