คณะกรรมการบริษัท

Lilian Ng Chairman
นางสาวลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง
ประธานกรรมการ
Robin Spencer CEO
นายโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
กรรมการผู้จัดการ
Wilfred John Blackburn Director
นายวิลเฟรด จอห์น แบล็คเบิร์น
กรรมการ
Subhak Siwaraksa
นายสุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการ
Supapong-Asvinvichit
นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร
กรรมการ
Tatchapol Poshyanonodabr Director
นายธัชพล โปษยานนท์
กรรมการ
Gavintorn Atthakor Director
นายกวินธร อัตถากร
กรรมการ
Back to Top