คณะกรรมการบริษัท

Lilian-Ng
นางลิเลียน อึ้ง
ประธานกรรมการ
Robin Spencer CEO
นายโรบิน ลอยด์ สเปนเซอร์
กรรมการผู้จัดการ
to be appointed
นายวิลเฟรด จอห์น แบล็คเบิร์น
กรรมการ
Subhak Siwaraksa
นายสุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการ
Supapong-Asvinvichit
นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร
กรรมการ
to be appointed
นายธัชพล โปษยานนท์
กรรมการ
Kavintorn-A.
นายกวินธร อัตถากร
กรรมการ
Back to Top