เลือกภาษา
close
A family of three on their bicycles

พรูเฮลธี้ พลัส
ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้น พร้อมไปกับการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ตัวคุณเองคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 80 ปี

เลือกประกันสุขภาพผู้สูงอายุ “พรูเฮลธี้ พลัส” เพื่อความคุ้มค่า และสร้างความอุ่นใจให้คุณกว่าเดิม 

ทําประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ที่ไหนดี คุ้มครองสุขภาพยาวนาน ด้วย พรูเฮลธี้ พลัส

ความคุ้มครองประกันสุขภาพผู้สูงอายุ พรูเฮลธี้ พลัส

เลือกทําประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ที่ไหนดี สูง ให้คุณคลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพ่อแม่ รับค่าชดเชยรายวันที่สูง ช่วยคุณดูแล และแบ่งเบาค่าใช้จ่าย เมื่อต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน เลือก “พรูเฮลธี้ พลัส” ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ชำระค่าเบี้ยฯ คงที่ถึงอายุ 60 ปี จะได้รับความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพจนถึงอายุ 80 ปี ให้คุณอุ่นใจได้ยาวนาน

pru-health-plus

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 80 ปี

อายุรับประกันภัย

20-50 ปี

ความคุ้มครองประกันสุขภาพผู้สูงอายุ พรูเฮลธี้ พลัส

เลือกทําประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ที่ไหนดี ให้คุณหมดห่วงค่ารักษาจากการเจ็บป่วยของพ่อ แม่ หมดความกังวลกับค่าชดเชยรายวันที่สูง ช่วยคุณดูแล และแบ่งเบาค่าใช้จ่าย เมื่อต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน เลือก “พรูเฮลธี้ พลัส” ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ชำระค่าเบี้ยฯ คงที่ถึงอายุ 60 ปี จะได้รับความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพจนถึงอายุ 80 ปี ให้คุณอุ่นใจได้ยาวนาน

pru-health-plus

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีมีชีวิตอยู่

 • เมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยฯ จนอายุครบ 60 ปี รับเงินคืน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • เมื่อครบปีกำหนดสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 80 ปี รับเงินคืน 80% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • “ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกครั้ง”

 

กรณีเสียชีวิต

บริษัทฯ จะชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์

PRUhealthy-plus-benefit-table

 • “ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกครั้ง”

 • หมายเหตุ**

  • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

  • “ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกครั้ง”

  • พรูเฮลธี้ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบพรูสะสมทรัพย์ 80/60 (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาว

  • บริษัทฯอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุ ชั้นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือ ประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ตามอัตราที่บริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

  “ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกครั้ง”

  สนใจผลิตภัณฑ์
  พรูเฮลธี้ พลัส

  โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
  โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

  ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องระบุ

  รายละเอียดของคุณ

  รายละเอียดอื่น ๆ

  ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ข้อมูลหรือเสนอ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และอาจเหมาะสมกับข้าพเจ้า ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า *

  ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์วิจัยข้อมูลของข้าพเจ้าสำหรับปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย ตามที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า 

   

  อ่านรายละเอียด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  อ่านรายละเอียด เงื่อนไขการให้บริการ

  สนใจผลิตภัณฑ์ พรูเฮลธี้ พลัส
  mso

  MSO บริการสำหรับลูกค้ากรมธรรม์ประกันชีวิต ตัวช่วยที่จะทำให้คุณมีทางเลือกการรักษาที่ดีที่สุด

  บริการความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับโลก (MSO) คุณจะได้รับภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แบบไม่ต้องเดินทางและไม่มีค่าใช้จ่าย
  เพิ่มเติมคลิก