เลือกภาษา
close
เบี้ยประกันลดหย่อนภาษี
เคล็ด (ไม่) ลับ น่ารู้ - พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

ทำความเข้าใจเบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

หนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายคนตัดสินใจทำประกันชีวิต คือการใช้เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีที่ต้องยื่นให้กรมสรรพากรตรวจสอบในทุก ๆ ปี บทความนี้จะเกี่ยวกับการนำกรมธรรม์ประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีให้ได้ทำความเข้าใจ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกัน นอกจากจะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในระยะยาวแล้วยังช่วยลดภาษีต่อปีได้อีกด้วย โดยประกันจะช่วยลดหย่อนภาษีได้จริงหรือไม่นั้น หาคำตอบได้ในบทความนี้

เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้จริงหรือไม่?

คำตอบของคำถามนี้ก็คือ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ “จริง” โดยที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร แต่ละกรมธรรม์ประกันชีวิตก็มีเงื่อนไขแตกต่างกัน ปัจจุบันกรมสรรพากรให้ผู้มีรายได้นำเบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีต่อปีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรตอนยื่นชำระภาษีได้เลย
ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี & ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี ที่กรมสรรพากรอนุญาต

อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าคุณสามารถใช้เบี้ยประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีได้ หากเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินกรมธรรม์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด เบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่กรมสรรพากรยอมรับให้สามารถลดหย่อนภาษีได้มี 2 แบบ คือ

1. เบี้ยประกันชีวิต

  • เบี้ยประกันชีวิตที่ทำให้ตัวเอง สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท แต่ต้องมีความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป และเงินคืนระหว่างสัญญาไม่เกิน 20% มีการแจ้งสิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่บริษัทประกันยื่นให้แก่กรมสรรพากร

  • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่ทำให้ตัวเอง นำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแบบทั่วไปสามารถลดหย่อนได้เพิ่มอีก 100,000 รวมลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท

 

2. เบี้ยประกันสุขภาพ

  • เบี้ยประกันสุขภาพที่ทำให้ตัวเอง ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี รวมประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท

  • เบี้ยประกันสุขภาพที่ทำให้พ่อแม่ ทําประกันให้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาทต่อปี หารเฉลี่ยตามจำนวนพี่น้องที่ร่วมจ่าย ถ้าคู่สมรสตามกฎหมายไม่มีรายได้ พ่อแม่ของคู่สมรสก็สามารถเอามาลดหย่อนได้เช่นกัน

 

ทำประกันแบบไหนได้ลดหย่อนภาษีดีที่สุด?

หากต้องการให้ประกันที่คุณทำมีส่วนช่วยในการลดหย่อนภาษี เราขอแนะนำเป็น “ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์” ประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีโดยการนำเบี้ยประกันที่จ่ายในทุก ๆ ปีไปลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตามการทำประกันไม่จำเป็นต้องคำนึงแค่ว่าจะได้เคลมหรือไม่ได้เคลม การมีสุขภาพที่ดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ส่วนเบี้ยประกันที่เสียไปก็จะช่วยแบกรับความเสี่ยงต่าง ๆ เอาไว้ให้คุณ เพราะฉะนั้นแม้ว่าคุณจะมั่นใจในสุขภาพของตนเอง แต่ประกันชีวิตก็เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การลงทุน เพราะจะส่งผลดีไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งอย่างแน่นอน

จากข้อมูลข้างต้นคงได้รับคำตอบแล้วว่า การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตนอกจากจะเป็นการวางแผนการเงินในอนาคต ยังสามารถนำค่าเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย โดยที่กรมธรรม์นั้น ๆ จะต้องตรงตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ แต่หากถามว่าแบบไหนจะลดหย่อนภาษีได้ดีหรือได้มากกว่ากัน คำตอบคือประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ หรือประกันชีวิตแบบบำนาญ คือประกันชีวิตที่สามารถลดหย่อนภาษีได้มากที่สุด