เลือกภาษา
close
เมื่อรายได้เสริมทำเงินเยอะกว่างานประจำ

จะเลือกทางไหน?
เมื่อรายได้เสริมทำเงินมากกว่างานประจำ

เดอะแบกไม่ต้องกังวล ตอนนี้คุณสามารถออมทรัพย์และรับความคุ้มครองได้ไปพร้อมๆ กัน พรูเด็นเชียลขอแนะนำประกันสะสมทรัพย์ PRUSavings Plus 10/4 เพียงจ่ายเบี้ยๆ สั้น 4 ปี คุ้มครองนานถึง 10 ปี รับเงินคืนทุกปี ปีละ 5% ของทุนประกันภัย​ และสามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี