เลือกภาษา
close
สอนเด็กอย่างไร ให้กล้าตัดสินใจ
เคล็ด (ไม่) ลับ น่ารู้ - พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

สอนเด็กอย่างไร
ให้กล้าตัดสินใจ

การปลูกฝังและให้โอกาสเด็กได้ตัดสินใจ จะเป็นประโยชน์มากเมื่อเด็กโตขึ้น เพราะเด็กจะได้มีทักษะในการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่ยากมากขึ้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่เราไม่ได้อยู่ด้วย นอกจากนี้ การให้ลูกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะช่วยให้ลูกมีความรู้สึกเป็นตัวตนที่เข้มแข็ง และฝึกให้ลูกรับผิดชอบต่อการกระทำของตน

พ่อแม่สามารถเริ่มฝึกให้ลูกตัดสินใจได้ตั้งแต่เด็กๆ โดยผนวกเข้าไปกับชีวิตประจำวัน เรามีข้อแนะนำดังนี้

  • ให้โอกาสตัดสินใจเสมอๆ โดยกำหนดขอบเขตสิ่งที่ลูกสามารถตัดสินใจได้ที่เหมาะสมกับวัย ในตอนที่ลูกยังเด็ก อาจจะเริ่มจากการให้ลูกตัดสินใจระหว่างตัวเลือกที่พ่อแม่คิดว่าทำได้จริง อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆ เช่นจะใส่อะไร จะกินอะไร หรือสิ่งที่ใหญ่ขึ้น เช่น อยากเรียนพิเศษหรือไม่ หรืออยากเอาเงินค่าขนมที่ออมไว้ไปทำอะไร

  • ชวนคิดถึงข้อดีข้อเสียและความเสี่ยงต่างๆ และเหตุผลของการตัดสินใจ เช่น ข้อดีของการเอาเงินซื้อขนมกินจนหมดคืออะไร และข้อเสียคืออะไร จะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราตัดสินใจแบบนี้   

  • พ่อแม่สามารถเป็นตัวอย่างในการตัดสินใจได้ บางทีเราอาจจะคิดเองทำเองอยู่ในหัว แต่ถ้าใช้โอกาสนี้อธิบายให้ลูกเข้าใจว่าทำไมแม่ตัดสินใจแบบนี้ ลูกก็จะเรียนรู้วิธีคิดของเราได้ 

  • ถึงตัดสินใจพลาดก็คือการเรียนรู้  อย่าเพิ่งช่วยลูกแก้ปัญหาทันที่ และในทางกลับกัน ก็อย่าปรักปรำที่ลูกตัดสินใจพลาด ลองมาคุยกันว่าอะไรจะช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น

  • ให้กำลังใจกับลูกทั้งก่อนและหลังการตัดสินใจ ลูกอาจจะรู้สึกลังเล เลือกไม่ถูก ไม่รู้จะทำอย่างไร พ่อแม่ควรให้กำลังใจเพื่อเสริมความมั่นใจให้ลูกกล้าตัดสินใจ และหากลูกตัดสินใจพลาด ก็ให้กำลังใจว่าอย่าเพิ่งหมดหวัง ผิดแล้วก็ลองใหม่ในครั้งหน้าได้

  • เมื่อให้โอกาสลูกตัดสินใจแล้วก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของลูก อย่าบอกว่า แต่แม่ว่าแบบนี้ดีกว่านะ” เพราะจะบั่นทอนความมั่นใจของลูก

     

เห็นไหมว่าหลาย ๆ อย่างเริ่มต้นที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองซึ่งเป็นครูคนแรกที่สำคัญที่สุด ไม่ยากเลยที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี เด็ก ๆ จะค่อย ๆ เรียนรู้จากการกระทำของผู้ใหญ่ มาเริ่มให้ลูกได้ตัดสินใจเองกันเถอะ เพราะยิ่งถ้าเราเปิดโอกาสให้เด็กสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้สำเร็จด้วยตนเอง เด็ก ๆ ก็จะเกิดความมั่นใจ มีความเป็นผู้นำ และภูมิใจในตัวเองมากขึ้น พร้อมเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ