เลือกภาษา
close
สัญญากับเด็กในสิ่งที่ทำไม่ได้

สัญญากับเด็กในสิ่งที่ทำไม่ได้ กระทบพัฒนาการของเด็กอย่างไร

“การรับปาก” หรือ “การให้สัญญา” สำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่

หากคุณประเมินแล้วว่าไม่สามารถจะทำให้ได้ ก็ไม่ควรสัญญาเพราะสำหรับเด็ก หากทำได้ตามที่รับปากหรือสัญญาไว้ เขาจะรับรู้ได้ทันทีว่าสามารถเชื่อใจคำพูดผู้ใหญ่คนนี้ได้ จะพัฒนาความเชื่อมั่นที่มีต่อผู้ใหญ่ หากผู้ใหญ่ทำไม่ได้ จะบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวผู้ใหญ่และทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความมั่นใจและความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองของเด็กได้

เมื่อจะตกปากรับคำใดกับเด็กให้คิดเสมอว่า

  1. สิ่งนั้นเหมาะสมที่จะทำหรือมอบให้กับเด็กหรือไม่

  2. สามารถทำให้เด็กได้ตามที่พูดไหม

  3. การสัญญาควรใช้ในสิ่งที่สำคัญ และไม่ใช่เพื่อเป็นการจบปัญหาที่เผชิญอยู่ ณ ขณะนั้น

หากทำไปแล้วไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม  เราสามารถบอกเด็กน้อยได้ว่า “ขอโทษที่ พ่อ/แม่ ทำไม่ได้ในครั้งนี้ อยากให้ลูกให้อภัย และในครั้งต่อไปแม่จะพยายามทำให้หนูนะ” หรือจะพยายามทำให้ดี เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่า “ความคาดหวัง” ครั้งนี้ อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ เขาจะได้เผื่อใจไว้บ้างในครั้งหน้าหรือโตขึ้น เมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ อย่างน้อยเขาจะไม่เสียใจจนเกินไป ก็เป็นการพัฒนาเด็กให้ได้รู้ว่า โลกนี้ไม่ได้มีแค่ความสมหวัง แต่เด็กจะเรียนรู้เรื่องการเผื่อใจเมื่อไม่ได้ตามความต้องการอีกด้วย

ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหากทำไม่ได้ ควรจะอธิบายด้วยเหตุและผลให้เด็กเข้าใจ เด็กพร้อมเปิดรับข้อมูลต่าง ๆ และเกิดการเรียนรู้ต่อยอดได้อยู่เสมอ