เลือกภาษา
close
175 ปี สุขเต็มที่กับชีวิตในแบบคุณ

175 ปี
สุขเต็มที่กับชีวิตในแบบคุณ

ปีนี้ เรามีความภาคภูมิใจกับการเฉลิมฉลองในวาระที่เราได้ดำเนินธุรกิจมาครบ 175 ปี ทั่วโลก และ 100 ปีในเอเชีย

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ยาวนานนี้ พรูเด็นเชียลได้มีส่วนดูแลครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อช่วยให้พวกเขาไปให้ถึงจุดหมายสูงสุดในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักร ในช่วงศตวรรษที่ 19 เรื่อยมาจนถึงผู้คนที่ต่างต้องเผชิญกับความท้าทายทางสุขภาพ และเศรษฐกิจในยุคการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันนี้ ธุรกิจของเรามุ่งเน้นไปที่การบริการที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพ การสร้างความมั่งคั่ง และสวัสดิการที่จำเป็นของลูกค้ากว่า 19 ล้านราย ใน 23 ประเทศ ทั่วภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกา

แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่พรูเด็นเชียลนับตั้งปี ค.ศ. 1848 เป็นต้นมา หลักการพื้นฐานของเรา อันได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมั่นคงปลอดภัย และความรอบคอบยังคงเป็นหลักการสำคัญที่เรายึดมั่นในการส่งมอบความมั่นคงทางการเงินระยะยาวแก่ลูกค้า และสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจ และสังคมแก่ชุมชนต่างๆ อยู่เสมอมา

 

ประวัติศาสตร์ของเรา

มุ่งมั่นรับใช้ลูกค้ามาเป็นเวลากว่า 175 ปี

 

วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1848 คณะสุภาพบุรุษกลุ่มหนึ่งได้พบปะกันในกรุงลอนดอนเพื่อก่อตั้งองค์กรภายใต้ชื่อ Prudential Mutual Assurance, Investment and Loan Association โดยใช้เทพีพรูเด็นซ์เป็นสัญลักษณ์  และตราประทับของบริษัทฯ อันสื่อถึงค่านิยมองค์กรที่บริษัทฯ ยึดมั่น

ในปี ค.ศ. 1923 ธุรกิจประกันชีวิตโพ้นทะเลแห่งแรกของพรูเด็นเชียลก่อตั้งขึ้นที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย นับเป็นก้าวที่สำคัญสู่การขยายธุรกิจไปทั่วโลก มีการเปิดตัวหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประกันภัยในประเทศจีน และฟิลิปปินส์ ในช่วงทศวรรษที่ 1920 จากนั้น ธุรกิจประกันชีวิตก็เริ่มขยายตัวไปสู่มลายา และสิงคโปร์ตามลำดับ

พรูเด็นเชียลเริ่มต้นก้าวแรกทางธุรกิจในแอฟริกาในปี ค.ศ. 1930 เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานใหญ่ออกเดินทางสำรวจประเทศแอฟริกาใต้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผลการสำรวจในครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งสำนักงานใหญ่ในเมืองโจฮันเนสเบิร์กในปี ค.ศ. 1931 และจัดตั้งทีมงานตัวแทนฝ่ายขายในปี ค.ศ. 1932

ภายในปี ค.ศ. 1939 จำนวนสาขาสุทธิสำหรับธุรกิจประกันชีวิตโพ้นทะเลของเราทวีจำนวนใกล้เคียงกับสาขาในสหราชอาณาจักร และจำนวนธุรกิจนานาชาติของพรูเด็นเชียลยังคงขยายตัวรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 1994 พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชียได้ถือกำเนิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจในเอเชีย

ภายหลังจากการแยกกิจการธุรกิจของเราในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2021 บัดนี้เราจึงเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตในภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกาเป็นสำคัญ

ในวาระที่เรากำลังเฉลิมฉลองการดำเนินธุรกิจมาครบ 175 ปีทั่วโลก รวมถึง 100 ปีในเอเชีย เรามองย้อนกลับสู่อดีตแห่งความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ การสร้างความมั่งคั่ง และสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับลูกค้าด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง