เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมกับอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ส่งมอบห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อร่วมเคียงข้างสังคมไทยสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (29 กรกฎาคม 2564) - บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (พรูเด็นเชียล ประเทศไทย) และ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ บริษัทบริหารการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ร่วมส่งมอบคลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection (ARI) Clinic) และคลินิกวัณโรค (TB Clinic) ณ โรงพยาบาลสงฆ์ จากการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างของบริษัทฯ

โดยงบประมาณดังกล่าว เกิดจากความตั้งใจของบริษัทฯ ภายใต้กองทุนฟื้นฟูโควิด-19 ของพรูเด็นเชียล (Prudential COVID-19 Relief Fund) เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ที่กลุ่มพรูเด็นเชียลเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในภูมิภาคเอเชีย สหรัฐอเมริกา และแอฟริกา ผ่านการสนับสนุนโครงการการกุศลและกิจกรรมของชุมชนที่ส่งเสริมให้พวกเขาสามารถต่อสู้กับผลกระทบต่าง ๆ อันเกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยการดำเนินงานก่อสร้างครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท เพื่อสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และคลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลด่านหน้าทั้ง 4 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนกรกรกฎาคม พ.ศ. 2564

นายโรบิน สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “พวกเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปกป้องสุขภาพของชาวไทยและชุมชนท้องถิ่นในประเทศอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้าในการรับมือและต่อสู้กับโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคน ด้วยการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการรักษาเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน”

“การสนับสนุนงบประมาณของพวกเราในครั้งนี้จะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นการตอกย้ำเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานของพรูเด็นเชียล ที่ต้องการช่วยให้ผู้คนไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต โดยเฉพาะป้องกันสุขภาพที่ดีท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย ซึ่งเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการรักษาโรคภัยที่จะช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการต่อสู้และปกป้องชีวิตของผู้คนได้มากขึ้น”

สำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และคลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ณ โรงพยาบาลสงฆ์นี้ ได้ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ อาทิ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยในพื้นที่ปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจะประกอบด้วยพื้นที่สำหรับการคัดกรอง ตรวจ และรวบรวมตัวอย่าง ตลอดจนมีการควบคุมแรงดันบวกและแรงดันลบอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติการในทุกขั้นตอนแล้วเสร็จในที่เดียว ทำให้สามารถคัดแยกผู้ป่วยเหล่านี้ออกจากผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยควบคุมการแพร่กระจายและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนอื่น ๆ ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ได้มากขึ้น ทั้งนี้ การก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการโดย บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ที่ได้นำโซลูชัน Green Construction หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมงานก่อสร้าง CPAC BIM เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน

เกี่ยวกับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พรูเด็นเชียลได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 1.6 ล้านราย ในประเทศไทย และบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ามูลค่ากว่า 112 พันล้านบาท ในปีพ.ศ. 2563 พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มีผลกำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐานบัญชี IFRS เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 สู่ระดับ 203 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีเบี้ยประกันภัยรับแบบถ่วงน้ำหนัก เพิ่มขึ้นร้อยละแปด สู่ระดับ 667 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

 

เกี่ยวกับ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์

อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ คือบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียบริหารสินทรัพย์ในนามของผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนสถาบันทั้งหมดกว่า 220 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563) ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ในฐานะบริษัทจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential) กลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินระดับสากล เป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค* มอบโซลูชั่นด้านการลงทุนสำหรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนแบบผสม กองทุนเชิงปริมาณวิเคราะห์ (Quantitative)และสินทรัพย์ทางเลือก โดยมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าในระยะยาว อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ เป็นผู้ลงนามภายใต้ United Nations-supported Principles for Responsible Investment (PRI) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.eastspring.com

*อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (ไม่รวมบริษัทร่วมทุน) เป็นบริษัทที่ถือหุ้นเต็ม / บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยอ้อม / บริษัทในเครือของพรูเด็นเชียล จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักร ส่วนบริษัทต่างๆ ของอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (รวมบริษัทร่วมทุน) และพรูเด็นเชียล จำกัด (มหาชน) มิได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ พรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล อิงค์ (Prudential Financial. Inc) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีถิ่นที่ตั้งทางธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา