การทำประกันชีวิตแบบกลุ่ม
(ลดหย่อนภาษีได้)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตแบบกลุ่ม

ทำประกันชีวิตกลุ่ม ให้ความคุ้มครองสำหรับบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

ให้ความคุ้มครองบริษัทจดทะเบียนที่มีพนักงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

นายจ้างที่ทำประกันชีวิตกลุ่มกับพรูเด็นเชียล สามารถนำเบี้ยประกันเป็นสิทธิลดหย่อนภาษีได้

นายจ้างที่ทำประกันชีวิตกลุ่มกับพรูเด็นเชียล สามารถนำเบี้ยประกันเป็นสิทธิลดหย่อนภาษีได้

ขยายผลประโยชน์ประกันสุขภาพกลุ่มพร้อมบัตรสุขภาพ

ขยายผลประโยชน์ประกันสุขภาพกลุ่มพร้อมบัตรสุขภาพ

ประกันชีวิตแบบกลุ่ม สามารถออกแบบความคุ้มครองได้ตามความต้องการของลูกค้า

ออกแบบความคุ้มครองได้ตามความต้องการของลูกค้า

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี

อายุรับประกันภัย

15-65 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

10,000 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด

สามารถออกแบบความคุ้มครองได้ตามความต้องการ

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

บริษัทฯ จ่ายทุนประกันชีวิตสูงสุด 300% (ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง)

จำนวนสมาชิก

พนักงานประจำที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 10 ท่านขึ้นไป

คุณสมบัติของสมาชิก

ระดับขั้นอาชีพที่ 1 และ 2

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 
Back to Top