เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมืออีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ร่วมช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนทุนจัดสร้างศูนย์บริการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลหาดใหญ่

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (1 มิถุนายน 2564) - บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) และ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ บริษัทบริหารการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Airborne Infectious Isolation Room: AIIR) สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยที่ประสบกับโรคทางเดินหายใจ ซึ่งรวมถึงโรคโควิด-19

โดยการมอบงบประมาณสนับสนุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนฟื้นฟูโควิด-19 ของพรูเด็นเชียล (Prudential COVID-19 Relief Fund) ที่มอบงบประมาณกว่า 4.9 ล้านบาท เพื่อสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และคลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection (ARI) Clinic) ให้แก่โรงพยาบาลด่านหน้าทั้ง 4 แห่งในประเทศไทย ซึ่งกองทุนฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ที่กลุ่มพรูเด็นเชียลเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในภูมิภาคเอเชีย สหรัฐอเมริกา และแอฟริกา ผ่านการสนับสนุนโครงการการกุศลและกิจกรรมของชุมชน ที่ส่งเสริมให้พวกเขาสามารถต่อสู้กับผลกระทบต่าง ๆ อันเกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ

การสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหาดใหญ่นี้นับเป็นการก่อสร้างแห่งที่ 3 ตามโครงการฯ ของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย หลังจากที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

เรียกได้ว่าการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำการดำเนินงานและความมุ่งมั่นตามจิตวิญญาณ 'We DO Good' หรือ พวกเราคือคนที่ลงมือทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมและชุมชนของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย รวมทั้งการดูแลคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พรูเด็นเชียลได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 1.6 ล้านราย ในประเทศไทย และบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ามูลค่ากว่า 112 พันล้านบาท ในปีพ.ศ. 2563 พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มีผลกำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐานบัญชี IFRS เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 สู่ระดับ 203 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีเบี้ยประกันภัยรับแบบถ่วงน้ำหนัก เพิ่มขึ้นร้อยละแปด สู่ระดับ 667 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

 

เกี่ยวกับ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์

อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ คือบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียบริหารสินทรัพย์ในนามของผู้ลงทุนรายย่อยและ
ผู้ลงทุนสถาบันทั้งหมดกว่า 220 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563) ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 อีสท์สปริง
อินเวสท์เมนทส์ ในฐานะบริษัทจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential) กลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินระดับสากล เป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค* มอบโซลูชั่นด้านการลงทุนสำหรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนแบบผสม กองทุนเชิงปริมาณวิเคราะห์ (Quantitative)และสินทรัพย์ทางเลือก โดยมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าในระยะยาว อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ เป็นผู้ลงนามภายใต้ United Nations-supported Principles for Responsible Investment (PRI) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.eastspring.com

*อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (ไม่รวมบริษัทร่วมทุน) เป็นบริษัทที่ถือหุ้นเต็ม / บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยอ้อม / บริษัทในเครือของพรูเด็นเชียล จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักร ส่วนบริษัทต่างๆ ของอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (รวมบริษัทร่วมทุน) และพรูเด็นเชียล จำกัด (มหาชน) มิได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ พรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล อิงค์ (Prudential Financial. Inc) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีถิ่นที่ตั้งทางธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา