เลือกภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ปันน้ำใจมอบจักรยานให้โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 1 ธันวาคม 2563 – เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) ได้มอบจักรยานจำนวน 100 คัน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย นำโดย คุณโรบิน สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งมอบการปกป้องคุ้มครองทั้งในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย สอดคล้องกับพันธกิจ “WE DO” ของบริษัทฯ  ซึ่งการแบ่งปันในครั้งนี้  ถือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม ผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครให้มีการเดินทางไปโรงเรียนที่สะดวกและมีสุขภาพร่างกายที่ดียิ่งขึ้น

โดยการบริจาคในครั้งนี้มีนางภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับจักรยานดังกล่าว

และเพื่อเป็นการต่อยอดแนวทางการสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กไทย พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังมีแผนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในโครงการพัฒนาทางด้านสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การเตรียมพร้อมและรับมือภัยพิบัติ รวมไปถึงสังคมผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนทั่วประเทศ