เลือกภาษา

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เดินหน้าช่วยเหลือสังคมไทยอย่างแน่วแน่ในช่วงวิกฤตโรคระบาด

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เดินหน้าช่วยเหลือสังคมไทยอย่างแน่วแน่ในช่วงวิกฤตโรคระบาด

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังคงให้การสนับสนุนสังคมไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 26 ปี โดยให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงการระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย และทักษะทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการเหล่านี้ถือเป็นการสะท้อนจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ ในการช่วยให้ผู้คนไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการตอบโจทย์หนึ่งในนโยบายด้าน ESG ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนส่ามารถเข้าถึงความมั่นคงทางสุขภาพและการเงินอย่างเท่าเทียม

โดยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ได้เปิดตัวกองทุนฟื้นฟูโควิด-19 หรือ COVID-19 Relief Fund เพื่อช่วยเหลือการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลต่าง ๆ ผ่านการสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 โดยในประเทศไทย พนักงานของบริษัทฯ ได้มีการจัดทำเฟสชิลด์จำนวน 13,500 ชิ้น เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลและชุมชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการเป็นจำนวนมากในช่วงแรกของการแพร่ระบาด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ บริษัทบริหารการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มพรูเด็นเชียล มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวนกว่า 5 ล้านบาท ภายใต้กองทุนฟื้นฟูโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการสร้างห้องแยกโรคความดันลบและคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2) วชิรพยาบาล 3) โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ 4) โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งล้วนเป็นโรงพยาบาลที่มีการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและเป็นจำนวนมาก

ล่าสุดพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท เพื่อจัดหาเครื่องช่วยหายใจแบบให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (Airvo2 Humidified High Flow Generators) มอบให้กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 2) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 3) โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และ 4) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งหมด 8 เครื่อง (โรงพยาบาลละ 2 เครื่อง) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบเครื่องฉีดสารละลายรุ่น BeneFusion VP5 Ex จำนวน 15 เครื่อง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับวชิรพยาบาลอีกด้วย

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยเหลือคนไทยและสังคมไทยให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในการช่วยให้ผู้คนไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตผ่านการคุ้มครองและปกป้องสุขภาพของคนไทย