เลือกภาษา
close
BDMS Wellness Clinic
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก PRULegacy

รับฟรี แพ็กเกจตรวจสุขภาพ PRULegacy Health and Wellness ที่ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

รายละเอียด

พิเศษสำหรับสมาชิก PRULegacy รับฟรีแพ็กเกจตรวจสุขภาพ PRULegacy Health and Wellness
(1 สิทธิ์/ ท่าน ตลอดรายการ)

 

 

(1 สิทธิ์/ ท่าน ตลอดรายการ)

24 ส.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67

 

รับสิทธิ์ผ่าน PRUConnect

 

ขั้นตอนการรับสิทธิ์ 

 • กดรับสิทธิ์

 • แสดงคูปอง และกดใช้คูปองเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการ

 

 

เงื่อนไข

 1. เมื่อกดรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯ จะส่ง e-Code เพื่อการใช้สิทธิพิเศษนั้น ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด และให้ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ แล้วโดยสมบูรณ์ 

 2. ลูกค้าสามารถเก็บคูปองไว้ได้7 วัน นับตั้งแต่วันที่กดรับคูปอง ถ้าเกินกำหนดนี้คูปองจะสิ้นสภาพและไม่สามารถใช้งานได้

 3. เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการ โปรดติดต่อนัดหมายกับผู้ให้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเข้าใช้สิทธิ์ โทร 0 2826 9999 

 4. ค่าบริการที่นอกเหนือจากสิทธิพิเศษที่บริษัทฯ จัดให้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการเป็นการส่วนตัว

 5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายรายการอื่นได้

 6. ระยะเวลาในการใช้สิทธิพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67

 7. สงวนสิทธิ์การใช้บัตรกำนัลหรือสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันที่เข้าใช้บริการนั้นๆ

 8. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์สำหรับบัตรกำนัลหรือส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด 

 9. เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า 

 10. กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสิทธิพิเศษ กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าหมายเลข1621 (จ. - ศ.8.30 น. - 19.00 น. และ ส. 8.30 น. - 16.00 น.) 

 11. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้แนะนำ และประสานงานกับผู้ให้บริการเพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิก PRULegacy เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนมีเกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ให้บริการ