เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

เพื่อให้ได้แบบประกันที่ตรงตามความต้องการคุณมากที่สุด เรามีเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเปรียบเทียบแบบประกันได้ง่ายขึ้น

พรู สมาร์ท 16/12
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3-15 รับเงินคืนปีละ 2% ของทุนประกันภัย
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 รับเงินคืนปีละ 274% ของทุนประกันภัย
พรูสไมล์ 133

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 - 14 รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัย (รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง = 13% ของทุนประกันภัย)

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับเงินคืน 120% ของทุนประกันภัย

พรูคลิก เซฟวิ่ง 8/20

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-8 รับเงินคืนปีละ 2% ของทุนประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9-19 รับเงินคืนปีละ 4% ของทุนประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินคืนปีละ 150% ของทุนประกันภัย

พรู สมาร์ท 16/12

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 300% ของทุนประกันภัย

พรูสไมล์ 133

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 133% ของทุนประกันภัย

พรูคลิก เซฟวิ่ง 8/20

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 208% ของทุนประกันภัย

พรู สมาร์ท 16/12
  • ปีกรมธรรม์ที่ 1-4 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 110% ของทุนประกันภัย
  • ปีกรมธรรม์ที่ 5-8 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 210% ของทุนประกันภัย
  • ปีกรมธรรม์ที่ 9 เป็นต้นไป บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 300% ของทุนประกันภัย
พรูสไมล์ 133

บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์

พรูคลิก เซฟวิ่ง 8/20

ปีกรมธรรม์ที่ 1-8 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือผลรวมของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

ปีกรมธรรม์ที่ 9-20 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อกว่า 150% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือผลรวมของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

พรู สมาร์ท 16/12

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

พรูสไมล์ 133

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

พรูคลิก เซฟวิ่ง 8/20

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

แบบประกันอื่นๆ

Thumbnail_saving-plan

เพื่อการออมทรัพย์

เพิ่มค่าเงินออมให้กับคุณและคนที่คุณรัก ไปพร้อมๆ กับการวางแผนอนาคตที่มั่นคง

เพิ่มเติม
Thumbnail_Protection-plan

เพื่อความคุ้มครอง

อนาคตที่คุณสามารถสร้างได้เองตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวและคนที่คุณรัก

เพิ่มเติม
Thumbnail_Retirement-plan

เพื่อการเกษียณอายุ

เตรียมความพร้อมในวัยเกษียณอายุ ด้วยแผนการเงินที่คุณออกแบบได้เอง เริ่มเก็บออมเพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายที่ให้คุณเกษียณอย่างมีความสุข

เพิ่มเติม

อื่นๆ

Thumbnail_Rider2

สัญญาเพิ่มเติม

เพิ่มความคุ้มครองให้คุณและคนที่คุณรักให้อุ่นใจได้มากขึ้น ด้วยแบบสัญญาเพิ่มเติมที่มอบสิทธิประโยชน์ ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ

เพิ่มเติม
Thumbnail_Fund-Price-TH

มูลค่าหน่วยลงทุน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน

เพิ่มเติม
Back to Top