พรูตลอดชีพ 99/15

สุขใจ...ตลอดชีวิต

"เตรียมพร้อมสำหรับความสุขตลอดชีพ ด้วยการชำระเบี้ยฯ สั้น เลือกได้ตามใจคุณ"

* รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้นหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

15.A99_TH

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

Wholelife-99.10_2

ความคุ้มค่า

Wholelife-99.10_3

ตอบโจทย์ความต้องการ

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

15 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน-60 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด

ไม่จำกัด

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)
สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย        
รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อได้

ผู้เยาว์อายุ 1 เดือน  - 16 ปี : ADD, ADB, HI, HS, PB (สำหรับ HI รับประกันภัยอายุ 6 - 16 ปี)
ผู้ใหญ่อายุ 17 - 60 ปี : SCPA, ADD, ADB, RCC, HI, HS, CI, OI, DI, OD2 (สำหรับ CI, DI  รับประกันภัยอายุ 17 - 55 ปี)

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย

ทุนประกันภัย (บาท)

อัตราส่วนลดเบี้ยตามทุนประกันภัย 1,000 บาท

250,000 – 499,999

1.5

500,000 ขึ้นไป

2.5

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back to Top