พรูเทอม 10

อนาคตที่มั่นคงของคุณ

"เวลาอะไรๆ ได้อย่างใจ มันทำให้รู้สึกสบายใจจริงๆ โดยเฉพาะอนาคตที่เลือกได้ แถมกระเป๋าไม่แฟ่บนี่สิ ยิ่งรู้สึกดีสุดๆ"

** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้นหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

PRUterm-10_1

ความคุ้มครอง

Wholelife-99.10_2

ความคุ้มค่า

PRUterm-10_3

ตอบโจทย์ความต้องการ

Tax_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

10 ปี

อายุรับประกันภัย

20-55 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

50,000 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด

ไม่จำกัด

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อได้

SCPA, ADD, ADB, RCC, HI, HS, CM

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back to Top