พรูสุพรีม ไลฟ์ 555

มอบความสุข...พร้อมผลประโยชน์สุดคุ้ม

"ยิ้มรับความสุขกับผลประโยชน์สุดคุ้มทุกช่วงวัย สูงถึง 555% ของทุนประกันภัย

*รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
**ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของของทุนประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ ผลรวมของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับ

ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

PRUsupreme 555 percent

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

08_PRUsupreme life 555_1st

เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ (% ของทุนประกันภัย)

20.35_TH

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

Tax_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

20 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

35 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน -60 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

50,000 บาท

เงินคืน (% ของทุนประกันภัย)
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 10 และ 15 รับเงินคืนปีละ 5% ของทุนประกันภัย
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินคืนปีละ 30% ของทุนประกันภัย
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21-34 รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัย (และเพิ่มขึ้น 1% ทุกปี)
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 35 รับเงินคืนปีละ 279% ของทุนประกันภัย
ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 555% ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)
  • ในปีที่ 1-4 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ ผลรวมของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับ
  • ในปีที่ 5-9 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 200% ของทุนประกันภัยหรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ ผลรวมของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับ
  • ในปีที่ 10-14 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 300% ของทุนประกันภัยหรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ ผลรวมของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับ
  • ในปีที่ 15 เป็นต้นไป บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 400% ของทุนประกันภัยหรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ ผลรวมของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back to Top