เกษียณสุข 225

เตรียมความพร้อม...เติมความสุขในวัยเกษียณ

"สมมติว่าพรุ่งนี้เราอายุ 60 ล่ะ เรายังจะยิ้มให้กับชีวิตเหมือนวันนี้มั้ย ถ้าอะไรๆ ยังไม่มั่นคง"

* รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์
ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

09_PRUsmile retirement 225_1st

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

55_65yr

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

Smile-retire-cashback

เงินคืนระหว่างงวด รวม (% ของทุนประกันภัย)

Tax_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 55 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 65 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 45 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

เงินคืน (% ของทุนประกันภัย)

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55-59 ปี รับเงินคืนปีละ10% ของทุนประกันภัย (รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง = 50% ของทุนประกันภัย)

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60-64 ปี รับเงินคืนปีละ15% ของทุนประกันภัย (รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง = 75% ของทุนประกันภัย)

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 65 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย

รวมเงินคืนตลอดสัญญา

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 225% ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

เริ่มคุ้มครอง – ก่อนอายุ 50 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยให้ผู้รับผลประโยชน์

อายุ 50 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 110% ของทุนประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์

อายุ 51 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 130% ของทุนประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์

อายุ 52 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 140% ของทุนประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์

อายุ 53 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 160% ของทุนประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์

อายุ 54 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 170% ของทุนประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์

ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ให้ผู้รับผลประโยชน์

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อได้

ผู้เยาว์อายุ1 เดือน  -  16 ปี   :  ADD, ADB, HI, HS (สำหรับ HI รับประกันภัยอายุ 6 – 16 ปี)

ผู้ใหญ่อายุ 17 - 45 ปี         : SCPA, ADD, ADB, RCC, HI, HS, CI

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back to Top