พรูสไมล์ 133

ยิ้มสบายไปกับโบนัสก้อนโต

"ยิ้มน้อย...ยิ้มใหญ่ กับโบนัสก้อนโต เพื่ออนาคตของคุณและครอบครัวอย่างสบายใจ ไร้กังวล

*    รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์
ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

PRUsmile 133 percent

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

PRUsmile-133-cashback_TH

เงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัย (รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง)

03_PRUsmile 133_3rd

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

Tax_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

15 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน -65 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด

ไม่จำกัด

เงินคืน (% ของทุนประกันภัย)

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 - 14 รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัย (รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง = 13% ของทุนประกันภัย)

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับเงินคืน 120% ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 133% ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อได้

ผู้เยาว์อายุ1 เดือน 16 ปี   :  ADD, ADB, HI, HS, PB, CM (สำหรับ HI รับประกันภัยอายุ 6 - 16 ปี)
ผู้ใหญ่อายุ 17 - 60 ปี : SCPA, ADD, ADB, RCC, HI, HS, CM, OI, OD2

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back to Top