พรู สมาร์ท 16/12

แผนการออมฉลาด...สำหรับคนฉลาดเลือกเช่นคุณ

"จ่ายเบี้ยฯ เพียง 12 ปี มั่นใจกับความคุ้มครอง 16 ปี รับเงินคืน 2% ของทุนประกันภัยทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 3-15"

*รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
**ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้นหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

02_PRUsmart 12_16_1st

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

02_PRUsmart 12_16_2nd

เงินคืน (% ของทุนประกันภัย)

12.16_TH

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

Tax_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

12 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

16 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน  - 65 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

50,000 บาท

เงินคืน (% ของทุนประกันภัย)
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3-15 รับเงินคืนปีละ 2% ของทุนประกันภัย
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 รับเงินคืนปีละ 274% ของทุนประกันภัย
ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 300% ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)
  • ปีกรมธรรม์ที่ 1-4 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 110% ของทุนประกันภัย
  • ปีกรมธรรม์ที่ 5-8 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 210% ของทุนประกันภัย
  • ปีกรมธรรม์ที่ 9 เป็นต้นไป บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 300% ของทุนประกันภัย
สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อได้

CM

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back to Top