พรูเฮลท์ตี้

คุ้มครองและชดเชยสูงตามต้องการ

"สุขภาพดีกันถ้วนหน้า เพราะคุ้มครองและชดเชยรายวันสูงตามต้องการ"

* รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น

ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

A60.A99_TH

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

PRUhealthy-card_TH

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

Accident-death_TH

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

Support-all--needs_TH

ตอบโจทย์ความต้องการ

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

อายุรับประกันภัย

20-50 ปี

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

ตามแผนที่เลือก

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

ตามแผนที่เลือก

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

หมายเหตุ
•แบบประกันชีวิต PRUhealthy  บริษัทฯ พิจารณารับประกันภัยเฉพาะชั้นอาชีพ 1 และ 2  และเป็นไปตามเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ
•ผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจะเป็นไปตามแผนที่กำหนดเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนความคุ้มครองข้างต้น โดยรายละเอียดความคุ้มครองจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ผลประโยชน์ พรูเฮลตี้ซิลเวอร์ พรูเฮลตี้โกลด์ พรูเฮลตี้ แพลตทินัม
กรณีมีชีวิตอยู่ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี รับเงินคืน
 
 100,000 100,000 100,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี ถึงอายุ 99 ปี  100,000 100,000 100,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ* 100,000 200,000 300,000
คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยจลาจลและฆาตกรรม* 100,000 200,000 300,000
รับเงินชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ในฐานะคนไข้ใน  สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อครั้งต่อโรค* 1,000 1,000 1,000
รับเงินชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย 6 โรคร้ายแรง (ตามคำจำกัดความของบริษัทฯ)  ในฐานะคนไข้ใน  สูงสุดไม่เกิน 500 วัน ต่อครั้งต่อโรค** 1,000 3,000 5,000
รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ)* 2,500 3,000 4,000
รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร** 100,000 100,000 100,000
คุ้มครอง 18 โรคร้ายแรง (ตามคำจำกัดความของบริษัทฯ)** 100,000 300,000 500,000

 *คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี   **คุ้มครองถึงอายุ 60 ปี

 

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back to Top