พรูคลิก รีไทร์เม้นท์ 8/75

ทำให้ชีวิตของคุณสบายในวัยเกษียณ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

20_PRUclick retirement 8_75_1st

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

20_PRUclick retirement 8_75_2nd

เงินคืน (% ของทุนประกันภัย)

PRUclick-retirement-TH-3

ตอบโจทย์ความต้องการ

Tax_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

8 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 75 ปี

อายุรับประกันภัย

20-49 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

50,000 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด

500,000 บาท

เงินคืน (% ของทุนประกันภัย)
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2- อายุ 59 ปี รับเงินคืนทุกๆ 2 ปี ปีละ 5% ของทุนประกันภัย
 • เมื่ออายุครบ 60 65 และ 70 ปี รับเงินคืน 25% ของทุนประกันภัย
 • เมื่ออายุครบ 75 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย
ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 200-270% ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือผลรวมของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานหักด้วยผลประโยชน์รวมที่ลูกค้าได้รับ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

หมายเหตุ
 1. ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
  • กรณีปกปิดข้อความจริงหรือแถลงความเท็จ ที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย
  • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยขน์ฆาตกรรม
 2. กรณีคงเงินไว้กับบริษัทฯ: ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลตอบแทนในอัตรา 2.75 ต่อปี (ทบต้น) โดยอัตราดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อัตราที่แท้จริงอาจแตกต่างจากตัวอย่างข้างต้น

*แบบประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าสัญชาติไทยเท่านั้น

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1621_TH

สนใจผลิตภัณฑ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติม
Back to Top