พรูคลิก เมดิแคร์

ให้คุณหมดกังวลในเรื่องค่ารักษาพยาบาล

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

21_PRUclick medicare_1st

ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในฐานะคนไข้ใน

21_PRUclick medicare_2nd

ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U/ C.C.U)

21_PRUclick medicare_3rd

ค่าศัลยกรรมในฐานะคนไข้ใน (ต่อครั้ง)

21_PRUclick medicare_4th

ค่าศัลยกรรมในฐานะคนไข้นอก (ต่อครั้ง)

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 80 ปี

อายุรับประกันภัย

20-50 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

300,000 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด

1,000,000 บาท

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

บริษัทฯ ชดเชยฯ 100% ของทุนประกันภัยหลักตามแผนที่เลือกหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์

แผน
600

แผน
800

แผน
1000

แผน
1500

แผน
2000

 

ทุนประกันภัยหลัก

300,000

400,000

500,000

750,000

1,000,000

1.

ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อครั้ง หรือ

600

800

1,000

1,500

2,000

2.

ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U. / C.C.U.) ในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อครั้ง 

1,200

1,600

2,000

3,000

4,000

3.

ค่ายาในฐานะคนไข้ในต่อครั้ง 

600

800

1,000

1,500

2,000

4.

ค่าศัลยกรรมในฐานะคนไข้ในต่อครั้ง

6,000

8,000

10,000

15,000

20,000

5.

ค่าศัลยกรรมในฐานะคนไข้นอกต่อครั้ง

1,500

2,000

2,500

3,750

5,000

 

รวมผลประโยชน์ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลตลอดสัญญาสูงสุด

300,000

400,000

500,000

750,000

1,000,000

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1621_TH

สนใจผลิตภัณฑ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติม
Back to Top