สายสัมพันธ์ 5

อนาคตที่มั่นคงทางการศึกษา

"ลูกเริ่มฉายแววแล้วว่าโตขึ้นจะเป็นอะไร อยากให้ความฝันเขาสว่างไสวไปจนวันที่เขาเติบโต เงินออมวันนี้..พอสำหรับฝันของเขาหรือยัง"

* รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์

ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

1m16yr

อายุรับประกันภัย

04_PRUchild 5_2nd

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

20.20-yr_TH

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

Life-only_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

20 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

20 ปี

อายุรับประกันภัย

ผู้เยาว์ : 1 เดือน - 16 ปี
ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย : 20 - 55 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

50,000 บาท

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)
สำหรับผู้เยาว์
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)
สำหรับผู้เยาว์
  • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้ผู้รับประโยชน์
 
สำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
  • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์
  • หากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยตลอดสัญญาซึ่งผลประโยชน์ความคุ้มครองยังคงเป็นเช่นเดิม
สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยแผนนี้สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้บางส่วน

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อได้

ผู้เยาว์อายุ 1 เดือน - 16 ปี   :  ADD, ADB, HS
ผู้เยาว์อายุ 6 - 16 ปี          :  HI

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back to Top