พรู พีเอ

มั่นใจได้...แม้เกิดเหตุไม่คาดคิด...

"ใครจะคิดได้ล่ะว่า...เรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเอง แต่ก็เพราะ PRU PA นี่แหละทีทำให้วันนี้...เรายังยิ้มได้"

ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

18_PRU PA_1st

กรณีเสียชีิวิต

18_PRU PA_1st

กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

18_PRU-PA_TH3rd

ค่าชดเชยรายสัปดาห์ กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว

18_PRU-PA_TH4th

ค่ารักษาพยาบาล

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี

อายุรับประกันภัย
  • 5-65 ปี สำหรับแผนคลาสสิก
  • 25-65 ปี สำหรับแผนแพลทินัม
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแผนประกันแต่ละแบบ

หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

ขึ้นอยู่กับชั้นอาชีพ กรุณาตรวจสอบชั้นอาชีพที่ถูกต้องที่มิได้ระบุจากตัวแทนหรือศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยแผนนี้ไม่สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

งานด้านการบริหาร งานในสำนักงาน ไม่มีสภาพแวดล้อมของการเกิดอุบัติเหตุง่าย เช่น ผู้บริหารระดับสูง พนักงานบัญชี พนักงานธนาคาร ทนายความ อัยการ ครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา โปรแกรมเมอร์ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ บรรณาธิการ พ่อบ้าน แม่บ้าน เจ้าของร้านทอง/อัญมณี เจ้าของปั๊มน้ำมันขนาดกลาง-ใหญ่ (งานบริหาร) เป็นต้น  

ชั้นอาชีพที่ 1 PRUclassic
อายุ 5-65 ปี อายุ 16-65 ปี
ความคุ้มครอง 100K-1 200K-1 300K-1 400K-1 500K-1 600K-1 700K-1
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
และสายตา (ADD)
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
(TPD)
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
การถูกฆาตกรรมและ
ถูกลอบทำร้าย (MA)
50,000 100,000 150,000 400,000 500,000 600,000 700,000
ค่ารักษาพยาบาล (ME) 10,000 20,000 30,000 50,000 60,000 70,000 80,000
การเสียชีวิตจาก
รถจักรยานยนต์ (MC)
50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) 700 1,000 1,400 1,900 2,300 2,600 2,900

 

งานที่ต้องติดต่อนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว ไม่มีสภาพแวดล้อมของการเกิดอุบัติเหตุง่าย และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้แทนขาย ผู้ประสานงาน พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เจ้าของร้านขายของชำ เจ้าของร้านเสริมสวย วิศกร นักข่าว ช่างภาพ เป็นต้น  

ชั้นอาชีพที่ 2 PRUclassic
อายุ 16-65 ปี
ความคุ้มครอง 100K-2 200K-2 300K-2 400K-2 500K-2 600K-2 700K-2
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
และสายตา (ADD)
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
(TPD)
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
การถูกฆาตกรรมและ
ถูกลอบทำร้าย (MA)
50,000 100,000 150,000 400,000 500,000 600,000 700,000
ค่ารักษาพยาบาล (ME) 5,000 10,000 20,000 40,000 50,000 60,000 70,000
การเสียชีวิตจาก
รถจักรยานยนต์ (MC)
50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) 700 1,000 1,400 1,900 2,300 2,600 2,900

 

ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง คนงานฝีมือ ธุรกิจไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุสูง เช่น หัวหน้าคนงานก่อสร้าง (โฟร์แมน) พ่อค้า/แม่ขายของในตลาด ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างประปา เจ้าของโรงกลึง สัตวแพทย์ เจ้าของอู่รถ เจ้าของไร่/นา พ่อครัว/แม่ครัว พนักงานเสิร์ฟ เจ้าของปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ปั๊มหลอด เป็นต้น  

ชั้นอาชีพที่ 3 PRUclassic
อายุ 16-65 ปี
ความคุ้มครอง 100K-3 200K-3 300K-3 500K-3
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา (ADD) 100,000 200,000 300,000 500,000
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) 100,000 200,000 300,000 500,000
การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้าย (MA) 50,000 100,000 150,000 250,000
ค่ารักษาพยาบาล (ME) 5,000 8,000 16,000 30,000
การเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ (MC) 50,000 100,000 150,000 250,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) 750 1,100 1,600 2,500

 

ชั้นอาชีพที่ 1 และ 2 PRUplatinum
อายุ 25-65 ปี
ความคุ้มครอง 1M-1/1M-2 2M-1/2M-2 3M-1/3M-2 4M-1/4M-2 5M-1/5M-2 10M-1/10M-2
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
และสายตา (ADD)
1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 10,000,000
ทุพพลภาพสิ้นเชิง
ถาวร (TPD)
1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 10,000,000
การถูกฆาตกรรม
และถูกลอบทำร้าย (MA)
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว
(ชดเชยรายสัปดาห์)
(TTD)
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 5,000
ค่ารักษาพยาบาล (ME) 100,000 100,000 150,000 200,000 200,000 300,000
การเสียชีวิตจาก
รถจักรยานยนต์ (MC)
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เบี้ยประกันภัย
ต่อปี (บาท)
4,400 7,600 10,900 14,300 16,600 28,500

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back to Top