สะสมทรัพย์ 3

เพื่ออนาคตที่มั่นคงของชีวิต

"อยากออมเงินมานานแล้ว แต่มักจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่เสมอ คงต้องมองให้ไกลขึ้นและหากระปุกการออมดีๆ ที่จะสร้างวินัยให้เราได้"

* รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น

ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

20.20-yr_TH

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

06_Endowment 3_2nd

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

06_Endowment 3_3rd

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

Tax_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

20 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

20 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 60 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)

บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)  สำหรับผู้เยาว์ที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อได้

ผู้เยาว์อายุ1 เดือน 16 ปี   :  ADD, ADB, HI, HS, PB (สำหรับ HI รับประกันภัยอายุ 6  16 ปี)
ผู้ใหญ่อายุ 17- 55 ปี : SCPA, ADD, ADB, RCC, HI, HS, CM, OI, DI, OD2
ผู้ใหญ่อายุ 56 - 60 ปี : SCPA, ADD, ADB, RCC, HI, HS, CM, OI, OD2

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back to Top