พรูมันนี รีวอร์ด 15/6

ช่องทางการเพิ่มมูลค่าเงินออม พร้อมรับเงินปันผล

"ออมสั้นแค่เพียง 6 ปี รวดเร็วกับการรับเงินคืนตั้งแต่ปีแรกของกรมธรรม์ สมัครง่าย..แค่เพียงตอบคำถามสุขภาพสั้นๆ เพียง 2 ข้อ"

ดาวน์โหลด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

6.15yrs_TH

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย/ ระยะเวลาเอาประกันภัย

Money-reward_TH-return

ผลประโยชน์เมื่อครบสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

Money-reward_TH_div

เงินปันผล

Tax_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

6 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

15 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด

ไม่จำกัด

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (% ของทุนประกันภัย)

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

  • สิ้นปีกรมธรรม์ 1-14 รับเงินคืนปีละ 2.5% ของทุนประกันภัย
  • สิ้นปีกรมธรรม์ 15    รับเงินคืน 150% ของทุนประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผลตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ
รวมเงินคืนตลอดสัญญา

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 185% ของทุนประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผลตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (% ของทุนประกันภัย)
  • ปีกรมธรรม์ที่ 1-5 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
  • ปีกรมธรรม์ที่ 6-15 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 150% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

ตอบคำถามสุขภาพอย่างสั้นเพียง 2 ข้อ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 
Back to Top