พรูเฮลธี้ พลัส

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

PRUhealthy_plus_1_TH

ระยะเวลาคุ้มครอง

PRUhealthy_plus_3_TH

ไม่ยุ่งยาก

PRUhealthy_plus_2_TH

มั่นใจ

PRUhealthy_plus_4_TH

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 80 ปี

อายุรับประกันภัย

20 – 50 ปี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
  1. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
  2. เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)
วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี และรายเดือน

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีมีชีวิตอยู่*

  • รับเงินคืน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี
  • รับเงินคืน 80% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุครบ 80 ปี (ครบกำหนดสัญญา)

 

กรณีเสียชีวิต**

  • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย
ผลประโยชน์

หมายเหตุ
  • พรูเฮลธี้ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของ กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบพรูสะสมทรัพย์ 80/60 (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพระยะยาว 2
  • ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

  1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  2. ฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มเติมจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 
Back to Top