ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

ท่านสามารถชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค โดยนำ ใบเตือนถึงกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือ ใบแจ้งชำระค่าเบี้ยประกันภัยใกล้หมดระยะเวลาผ่อนผัน ที่บริษัทจัดส่งไปให้ กรณีไม่มีใบเตือนฯ สามารถใช้แบบฟอร์มชำระเงินค่าสินค้าและบริการของแต่ละธนาคารในการทำรายการได้ โดยชำระได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสาทร (142)
ธนาคารไทยพาณิชย์   Comp. Code: 0716
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Comp. Code: 60251 (สำนักเพลินจิต)
ธนาคารทหารไทย Comp. Code: 125
ธนาคารออมสิน Comp. Code: PLT
ธนาคารธนชาต Comp. Code: G110
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) Type: 220
ธนาคารกรุงไทย Comp. Code: 6106
ธนาคารกสิกรไทย    Comp. Code: 50154
ธนาคารยูโอบี BP Code: 2060

 

คำแนะนำเบี้องต้น

1. กรณีที่ไม่ได้นำใบเตือนถึงกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยใช้แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร ซึ่งจัดเตรียมไว้ให้ตามจุดวางแบบฟอร์ม ต่างๆหรือติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง
2. บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป และระบุข้อมูลการชำระเงินให้ครบถ้วนตามตัวอย่างดังนี้ต่อไปนี้
2.1 ระบุชื่อนามสกุล ผู้เอาประกันภัย
2.2 ระบุรหัสบริษัท (Comp. Code/Service Code) ตามที่ระบุด้านบนของแต่ละธนาคาร หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001897
2.3 ระบุรหัสอ้างอิง 1 )Ref. No.1) 14 หลัก คือ ขึ้นต้นด้วย 31012 ตามด้วยหมายเลขกรมธรรม์ของท่าน
2.4 ระบุรหัสอ้างอิง 2 (Ref. No. 2) คือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ AIS ร้านเทเลวิซ และร้านเทเลวิซ Express

ท่านสามารถชำระเงินสดได้ที่ เอไอเอส / เทเลวิช / ร้านค้าที่มีสัญญาลักษณ์เอ็มเปย์ สเตชั่น ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยนำ ใบเตือนถึงกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือ ใบแจ้งชำระค่าเบี้ยประกันภัยใกล้หมดระยะเวลาผ่อนผันที่บริษัทจัดส่งไปให้ สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันไม่เกิน 50,000 บาทยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการรับชำระและเก็บใบรับเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน โดยไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆมายังบริษัท

คำแนะนำเบี้องต้น

 1.บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป

2.ระบุข้อมูลการชำระเงินให้ครบถ้วนตามตัวอย่างดังนี้ต่อไปนี้

2.1 ระบุชื่อนามสกุล ผู้เอาประกันภัย

2.2 ระบุรหัสบริษัท (Comp. Code/Service Code) ตามที่ระบุด้านบนของแต่ละธนาคาร หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001897

2.3 ระบุรหัสอ้างอิง 1 )Ref. No.1) 14 หลัก คือ ขึ้นต้นด้วย 31012 ตามด้วยหมายเลขกรมธรรม์ของท่าน

2.4 ระบุรหัสอ้างอิง 2 (Ref. No. 2) คือ หมายเลขกรมธรรม์ของท่าน

ทำรายการจากโทรศัพท์มือถือระบบ GSM Advance หรือ One-2-Call

ท่านสามารถสมัครการสมัครใช้บริการ mPAY โดยเลือกชำระค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติจากกระเป๋าเงินสด (mCASH Service) หรือจากบัญชีเงินฝากธนาคารสามารถศึกษาขั้นตอนการชำระได้จาก www.mpay.co.th หรือ ติดต่อ AIS CALL CENTER 1175

ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์

ท่านสามารถชำระเงินสดได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศโดยนำ ใบเตือนถึงกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือ ใบแจ้งชำระค่าเบี้ยประกันภัยใกล้หมดระยะเวลาผ่อนผันที่บริษัทจัดส่งไปให้ สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันไม่เกิน 90,000 บาทยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการรับชำระและเก็บใบรับเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน โดยไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆ มายังบริษัท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศด้วยบริการ “Pay at Post”

คำแนะนำเบี้องต้น

1. บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป
2. ระบุข้อมูลการชำระเงินให้ครบถ้วนตามตัวอย่างดังนี้ต่อไปนี้
2.1 ระบุชื่อนามสกุล ผู้เอาประกันภัย
2.2 ระบุรหัสบริษัท (Comp. Code/Service Code) ตามที่ระบุด้านบนของแต่ละธนาคาร หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001897
2.3 ระบุรหัสอ้างอิง 1 )Ref. No.1) 14 หลัก คือ ขึ้นต้นด้วย 31012 ตามด้วยหมายเลขกรมธรรม์ของท่าน
2.4 ระบุรหัสอ้างอิง 2 (Ref. No. 2) คือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

ชำระผ่านเคาน์เตอร์เทสโก้ โลตัส

ท่านสามารถชำระเงินสดได้ที่จุดรับชำระเงินเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศโดยนำ “ใบเตือนถึงกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันภัย” หรือ “ใบแจ้งชำระค่าเบี้ยประกันภัยใกล้หมดระยะเวลาผ่อนผัน” ที่บริษัทจัดส่งไปให้ สำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันไม่เกิน 49,000 บาท ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการรับชำระและเก็บใบรับเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน โดยไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆมายังบริษัท

คำแนะนำเบี้องต้น

1. บริการข้างต้น ใช้สำหรับปีกรมธรรม์ต่อไป
2. ระบุข้อมูลการชำระเงินให้ครบถ้วนตามตัวอย่างดังนี้ต่อไปนี้
2.1 ระบุชื่อนามสกุล ผู้เอาประกันภัย
2.2 ระบุรหัสบริษัท (Comp. Code/Service Code) ตามที่ระบุด้านบนของแต่ละธนาคาร หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001897
2.3 ระบุรหัสอ้างอิง 1 )Ref. No.1) 14 หลัก คือ ขึ้นต้นด้วย 31012 ตามด้วยหมายเลขกรมธรรม์ของท่าน
2.4 ระบุรหัสอ้างอิง 2 (Ref. No. 2) คือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

 

ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ท่านสามารถชำระเงินสดได้ที่ร้าน  7-ELEVEN และจุดบริการรับชำระที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาได้ทั่วประเทศ โดยนำ ใบเตือนถึงกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือ ใบแจ้งชำระค่าเบี้ยประกันภัยใกล้หมดระยะเวลาผ่อนผันที่บริษัทจัดส่งไปให้ สำหรับกรมธรรม์ที่มีค่าเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 30,000 บาท ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการรับชำระและเก็บใบรับเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน โดยไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆมายังบริษัท

Back to Top