ชำระผ่านการหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน

ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ ผ่านธนาคารชั้นนำทั่วประเทศ ดังนี้

หรือบัญชีกระแสรายวัน โดยกรอกลงใน “หนังสือให้หักบัญชีเงินฝาก”
สำหรับ 10  ธนาคาร ได้แก่

  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารกสิกรไทย 
  • ธนาคารทหารไทย 
  • ธนาคารกรุงเทพ 
  • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
  • ธนาคารยูโอบี 
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารธนชาต

ขอให้หักบัญชีบัตรเครดิต

ชำระโดยขอให้บริษัทฯ หักจากบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ จากบัตรเครดิตประเภทวีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคาร โดยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตใน หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต” ดาวน์โหลด

Back to Top