ชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ผ่าน PRUpolicy & PRUconnect

 

PRUpolicy

ท่านสามารถใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ PRUpolicy ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรอรับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยสามารถทำการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตด้วยตนเอง เพียงคลิกเข้าไปที่เมนู “ชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์” และยืนยันการชำระเบี้ยประกันภัย

PRUconnect

บริการใหม่ PruConnect บริการออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Line ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยฯออนไลน์ได้ด้วยตนเอง โดยเข้า Prudential LINE Official Account และล็อคอินเข้าสู่ระบบโดยใส่รหัสใช้งานที่ลงทะเบียนไว้กับ PRUpolicy จากนั้นเลือกที่เมนูชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์* และยืนยันชำระเบี้ยประกันภัย

หมายเหตุ:*
สามารถชำระเบี้ยออนไลน์ สำหรับกรมธรรม์ประเภท OL และ PA
สำหรับกรมธรรม์ที่อยู่ในช่วงกำหนดชำระเงิน (ก่อนครบกำหนด 30 วัน และหลังครบกำหนด 45 วัน
สำหรับกรมธรรม์ที่มีสถานะ “มีผลบังคับ” และ“กู้ชำระเบี้ย APL”
กรมธรรม์ที่ไม่ได้เลือกชำระเบี้ยประกันภัยผ่านระบบอัตโนมัติ (Billing DM/TM, Direct Debit)
ชำระเบี้ยฯออนไลน์ได้ครั้งละ 1 กรมธรรม์
กรณีทำการชำระเบี้ยฯออนไลน์หลังจากเวลา 18.00 น. จะถือเป็นรายการของวันถัดไป

Back to Top