สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจาก 18 โรคร้ายแรง 2 (OI)

ลักษณะความคุ้มครอง

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ถึงอาการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งใน 18 โรคร้ายแรงอันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกในสมองระยะแรกเริ่ม การศัลยกรรมหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ โรคอัมพาต โรคกล้ามเนื้อเสื่อม แผลไฟไหม้รุนแรง การผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะสำคัญ โคม่า การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย การเสียหายทางสมอง/การสูญเสียความมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ การศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่อันเนื่องมาจากโรค โรคมัลติเพิล สเคลอโรซิส โรคไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง โรคอัลไซเมอร์ และโรคระบบประสาทพาร์กินสัน

บริษัทฯ จะยกเว้นประกันภัยหลักให้ โดยเบี้ยประกันภัยงวดแรกที่เริ่มยกเว้น คือ งวดถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรง_

Back to Top