สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงแบบ Multi_CI (CM)

คุ้มครอง 63 โรคร้ายแรง ครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ เบี้ยฯ เริ่มต้นเพียง 25 สตางค์ต่อวัน*

Back to Top