สัญญาเพิ่มเติมประกันภัย 18 โรคร้ายแรง (CI)

ลักษณะความคุ้มครอง 18 โรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยคุ้มครอง 18 โรคร้ายแรง(CI) ให้ความคุ้มครองเมื่อได้รับทราบการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เจ็บป่วย ด้วยโรคร้ายแรง 1 ใน 18 โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกในสมองระยะแรกเริ่ม การศัลยกรรมหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ โรคอัมพาต โรคกล้ามเนื้อเสื่อม แผลไฟไหม้รุนแรง การผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะสำคัญ โคม่า การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย การเสียหายทางสมอง การศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่อันเนื่องมาจากโรค โรคมัลติเพิล สเคลอโรซิส โรคไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง โรคอัลไซเมอร์ และโรคระบบประสาทพาร์กินสัน โดยผู้ทำประกันภัยคุ้มครอง 18 โรคร้ายแรง(CI) จะได้รับเงินชดเชยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

rider-t1

จ่ายค่าชดเชยตั้งแต่ตรวจพบ

rider-t2

คุ้มครองโรคร้ายแรง

rider-t3

อายุผู้เอาประกัน

โครงสร้างแบบประกันชีวิต

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี

อายุรับประกันภัย

17 - 80 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

50,000 บาท

สนใจผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ

* ข้อมูลที่จำเป็น
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ *
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อ *

 
Back to Top