ผลการดำเนินงานกองทุน

ตรวจสอบผลการดำเนินงานย้อนหลังของแต่ละกองทุน

 

ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน

ดาวน์โหลด

 ชื่อกองทุน

รายงานประจำเดือน

รายงาน 6 เดือน

รายงานประจำปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ (ABAPAC)

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น (ABCC) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท (ABG) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ (ABIG) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ (ABSM) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู (ABV) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 ชื่อกองทุน

รายงานประจำเดือน

รายงาน 6 เดือน

รายงานประจำปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี-ปันผล (KFHEALTH-D) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 ชื่อกองทุน

รายงานประจำเดือน

รายงาน 6 เดือน

รายงานประจำปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
กองทุนเปิดธนชาต Income Plus (T-Income Plus) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta (T-LowBeta) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 ชื่อกองทุน

รายงานประจำเดือน

รายงาน 6 เดือน

รายงานประจำปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
กองทุนเปิดทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน (TGINC-A) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
กองทุนเปิดทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน (TINC-A) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ (TISCOEU) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (TISCOMS) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ (TISCOUS) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 ชื่อกองทุน

รายงานประจำเดือน

รายงาน 6 เดือน

รายงานประจำปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล (TMBPIPF) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 ชื่อกองทุน

รายงานประจำเดือน

รายงาน 6 เดือน

รายงานประจำปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ (UOBSMG) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (TBF) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (UOBSHC) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ(UIF-N) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) (UFIN-N) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) (UGIS-N) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม (UEMIF-N) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ (UDB-N) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ (ขายผ่านช่องทาง ธนาคารยูโอบี) (UJAZZ) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ (ขายผ่านช่องทาง ธนาคารยูโอบี) (UPOP) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ (ขายผ่านช่องทาง ธนาคารยูโอบี) (UROCK) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  

 

 ชื่อกองทุน

รายงานประจำเดือน

รายงาน 6 เดือน

รายงานประจำปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBAEMHA) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBAPLUSA) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBBANKINGA) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (SCBDIGI) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBEUSM) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBFINA) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGEQA) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGINA) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLDH) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBGSIF) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBLEQA) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนMid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBMSE) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBOPPA) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBPOPA) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBROBOA) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSEA) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I) (SCBSFFPLUS-I) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBWINA) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 

 ชื่อกองทุน

รายงานประจำเดือน

รายงาน 6 เดือน

รายงานประจำปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล) (PHATRA ACT EQ-D) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG AA) ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 ชื่อกองทุน

รายงานประจำเดือน

รายงาน 6 เดือน

รายงานประจำปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED-C) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Back to Top