พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัวบริการเคลมออนไลน์ (e-Claims) อีกระดับของความสะดวกสบายในการเรียกร้องสินไหมทดแทน

eClaims TH

ePayment TH

eClaims TH
ePayment TH

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, วันที่ 21 เมษายน 2563 - เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมอบบริการอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้าในยุคดิจิทัล บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("พรูเด็นเชียล ประเทศไทย") ยกระดับความสะดวกสบายเพื่อลูกค้าด้วยการเปิดตัว "บริการเคลมออนไลน์" หรือ “e-Claims”

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ถือกรมธรรม์ของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย สามารถดำเนินการเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพออนไลน์ (ค่าชดเชยรายวัน และค่ารักษาพยาบาล) ผ่านบริการ PRUConnect หรือเมนู "บริการเคลมออนไลน์" หรือ e-Claims” ในแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มเติมช่องทางการเรียกร้องสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นการนำส่งด้วยตนเองผ่านไปรษณีย์ หรือผ่านการบริการจากตัวแทนผู้ขาย 

นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า "พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มีความยินดีที่จะเปิดตัว "บริการเคลมออนไลน์" หรือ e-Claims” ซึ่งเป็นบริการใหม่ล่าสุด ไม่เพียงแต่จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน แต่ยังจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถดำเนินการเรียกร้องสินไหมสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเองในอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถติดตามสถานะความคืบหน้าของการเรียกร้องสินไหม และเมื่อสินไหมผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าแจ้งมา

ทั้งนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จะยังคงมุ่งลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา และสร้างสรรค์ระบบนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาด้วยการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆ ในอนาคต"

ในการใช้ "บริการเคลมออนไลน์" เพียง Add Line : Prudential Thailand Account และดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏ ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเรียกร้องสินไหมสุขภาพ ค่าชดเชยรายวัน ลูกค้าสามารถยื่นสำเนาเอกสารผ่านระบบ โดยไม่ต้องนำเอกสารต้นฉบับมาแสดงต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด  ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาสินไหมเป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนการนำส่งเอกสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถจ่ายสินไหมได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงสามวันภายหลังการอนุมัติ สำหรับในกรณีที่ลูกค้าเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล จะต้องนำส่งต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมายังบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ โดยในช่วงระยะเวลานี้ นอกจากจะสามารถติดต่อมายังศูนย์บริการลูกค้าผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1621 ได้ตามปกติแล้ว ลูกค้ายังสามารถใช้บริการออนไลน์ผ่านบริการ  "พรูแชทบอท" (PRUChat Bot) ในแอปพลิเคชัน "ไลน์" หรือผ่านเฟซบุ๊ก พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ ผู้ถือกรมธรรม์ยังสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่าน "โมบาย แบงกิ้ง แอปพลิเคชัน" (Mobile Banking Application) ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code หรือ Barcode ที่ปรากฏในใบเตือนชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือใน SMS จากนั้นคลิก "ชำระเงิน"

สำหรับการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลแบบไม่ต้องใช้เงินสด ลูกค้ายังคงสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่ายของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล เพียงยื่น พรูแคร์การ์ด พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถใช้บริการได้เลย

หากต้องการทราบข้อมูล ข่าวสาร หรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทย สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.prudential.co.th

Back to Top