ความคืบหน้าการแยกกิจการธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และเอ็มแอนด์จี พรูเด็นเชียล

thumbnail-mandgprudential-demerger

thumbnail-mandgprudential-demerger

พรูเด็นเชียลมีความประสงค์ที่จะดำเนินการแยกกิจการธุรกิจในสหราชอาณาจักรและยุโรป เอ็มแอนด์จี พรูเด็นเชียล ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

การแยกกิจการจะก่อให้เกิดบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัทแยกจากกัน ได้แก่ Prudential plc และ M&G plc โดยผู้ถือหุ้นของ Prudential plc ณ เวลาแยกกิจการจะได้รับหุ้นของ M&G plc จำนวน 1 หุ้น ต่อจำนวนแต่ละหุ้นของ Prudential plc ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.prudentialplc.com/news/mandgprudential-demerger

นับเป็นการเริ่มประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทั้งสองบริษัท เราเชื่อว่า การแยกกิจการจะช่วยให้ทั้งสองธุรกิจสามารถขยายศักยภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังจะช่วยให้คณะผู้บริหารมากประสบการณ์สามารถทุ่มเทในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้อย่างเต็มกำลัง และด้วยเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกัน แต่ละธุรกิจจะสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ของตนได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภายหลังการแยกกิจการ Prudential plc จะเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก และมุ่งสร้างความเติบโตในตลาดที่การเติบโตสูง สำหรับการดำเนินธุรกิจของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย จะยังคงเป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ พรูเด็นเชียลให้คำมั่นว่า ในฐานะลูกค้า ผลประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เราตระหนักดีถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการอันเป็นเลิศ พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของท่านอย่างต่อเนื่องสืบไป

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1621 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 -16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดประจำปี) หรืออีเมล: hotline@prudential.co.th

หมายเหตุ: ข้อความนี้แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ หากมีข้อความใดไม่สัมพันธ์กันระหว่างภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ยึดข้อความภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

Back to Top