พรูเด็นเชียล จับมือ ยูโอบี เปิดตัว “พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม”

img_CM UOB Photo_FN

img_CM UOB Photo_FN

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จับมือ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงใหม่ “พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม” ให้ความคุ้มครองแบบ “เจอ จ่าย ตั้งแต่ตรวจพบ”คุ้มครองโรคร้ายแรง ครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้า และช่วยคลายความกังวลด้านการเงินในยามเจ็บป่วย


ปัจจุบัน พบว่าผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด และกล้ามเนื้อหัวใจตาย ซึ่งนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 5 อันดับแรกของคนไทย1 อีกทั้งเมื่อป่วยด้วยโรคร้ายแรง ยังต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูให้ร่างกายแข็งแรงดังเดิม “พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ช่วยลดภาระทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้าทุ่มเทในการต่อสู้กับโรคร้ายได้อย่างเต็มที่และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว


พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้มจะมีการจ่ายผลประโยชน์ และให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง 2 ระยะได้แก่ ระยะเริ่มต้นถึงระยะปานกลาง และระยะรุนแรง โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่ตรวจพบโรคร้ายแรงใน “ระยะเริ่มต้นถึงระยะปานกลาง ” 50% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง และจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอีก 100% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง หากตรวจพบโรคร้ายแรง ใน “ระยะรุนแรง” รวมผลประโยชน์ทั้งสิ้นสูงสุด 150% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง การจ่ายผลประโยชน์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนี้นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ แบบประกันนี้ยังไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองระหว่างโรคอีกด้วย


*ความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) กำหนด สำหรับสัญญาเพิ่มเติม พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม ลูกค้าสามารถซื้อเป็นสัญญาเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญ ดังต่อไปนี้ พรูการ์เดียน 7 (7/20) พรูอินคัม การ์ด (10/20) พรูดรีม การ์ด (20/20) พรูแฮปปี้ ไลฟ์ การ์ด (A60/A70) พรูแฮปปี้ เซฟวิ่งส์ (6/15) พรูซิเคียวร์ ลีฟวิ่ง (8/A75) พรูแฮปปี้ แอนนูอิตี้ 390 และ พรูดีไฟน์ (8/88) (กรมธรรม์ที่มีอยู่แล้วหรือกรมธรรมที่ซื้อใหม่ กรณีลูกค้ายังไม่เคยมีกรมธรรม์ดังกล่าว)


ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ที่สาขาของธนาคารยูโอบี หรือโทร.
0 2285 1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th

Back to Top