ประกาศเรื่องการแยกกิจการระหว่างกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และเอ็มแอนด์จี พรูเด็นเชียล

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 พรูเด็นเชียลได้ประกาศเกี่ยวกับความประสงค์ในการแยกบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัทออกจากกัน ได้แก่ กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และเอ็มแอนด์จี พรูเด็นเชียล ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวนี้ได้ที่ http://www.prudential.co.uk/news/mandgprudential-demerger

 

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลจะยังคงสถานภาพการเป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยระดับนานาชาติชั้นนำ และยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการด้านความคุ้มครองและการออมของผู้คนในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นตลาดที่พรูเด็นเชียลได้เข้ามาดำเนินธุรกิจกว่า 94 ปี

 

แผนการแยกกิจการดังกล่าวยังต้องขึ้นอยู่กับอีกหลากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลอีกด้วย กระบวนการทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

 

ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปตามปกติสำหรับพรูเด็นเชียลในประเทศไทย บริษัทฯ ขอให้คำมั่นกับท่านว่า ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ทรงกรมธรรม์กับบริษัทฯ ผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์จะยังคงเหมือนเดิม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่ดี พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1621 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 -16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดประจำปี) หรืออีเมล: [email protected]

Back to Top