พรูเด็นเชียล คว้ารางวัล Financial Insights Innovation Awards (FIIA) 2018 ครองแชมป์ผู้นำด้าน ‘Business Automation’ ระดับเอเชียแปซิฟิก

FIIA2018_Prudential

FIIA2018_Prudential

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการประกันชีวิตชั้นนำในประเทศไทย ชนะเลิศรางวัล Financial Insights Innovation Awards (FIIA) 2018 ในงาน Asian Financial Services Congress 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดโดย IDC Financial Insights  ที่ปรึกษาด้านการวิจัยด้านการตลาดชั้นนำ ในสาขา Asia Pacific’s Leader in Business Automation Excellence in Insurance RPA (รางวัลชนะเลิศด้านการนำกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติมาใช้พัฒนาธุรกิจประกันภัย ระดับเอเชียแปซิฟิก)

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการด้านการประกันชีวิตชั้นนำในประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตจากประเทศไทยเพียงรายเดียว ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในสาขาดังกล่าวในปีนี้ จากโครงการ Process Excellence and Transformation ซึ่งนำกระบวนการการทำงานแบบอัตโนมัติมาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการ สนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการคุณภาพ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยพรูเด็นเชียล ประเทศไทยเป็นบริษัทประกันภัยรายแรกในตลาดที่นำกระบวนการและเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ ทั้งนี้เป็นไปตามปณิธานของบริษัทฯ ในการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงเป็นผู้นำด้านดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคในประเทศไทย

รางวัลไฟแนนเชียล อินไซต์ อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ (Financial Insights Innovation Awards – FIIA) เป็นรางวัลที่ ไอดีซี ไฟแนนเชียล อินไซต์ (IDC Financial Insights)  มอบให้แก่สถาบันการเงินชั้นนำจากทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ซึ่งมีผลงานอันโดดเด่นในการนำนวัตกรรมอันทันสมัยหรือกระบวนการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยพิจารณาจากความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการในตลาด  ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ และกระแสตอบรับจากลูกค้า และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

Back to Top