พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม "พรูยังสเตอร์สปิริต: อาสารุ่นใหม่ ห่วงใยชุมชน" ครั้งที่ 4

PRUyoungster 1

PRUyoungster 2

PRUyoungster 3

PRUyoungster 4

PRUyoungster 5

PRUyoungster 6

PRUyoungster 7

PRUyoungster 8

PRUyoungster 9

PRUyoungster 10

PRUyoungster 11

PRUyoungster 12

PRUyoungster 1
PRUyoungster 2
PRUyoungster 3
PRUyoungster 4
PRUyoungster 5
PRUyoungster 6
PRUyoungster 7
PRUyoungster 8
PRUyoungster 9
PRUyoungster 10
PRUyoungster 11
PRUyoungster 12

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม "พรูยังสเตอร์สปิริต: อาสารุ่นใหม่ ห่วงใยชุมชน" ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2561 ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจจากอาสาสมัครทั้งจากเพื่อนพนักงานพรูเด็นเชียล และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และร่วมแรงร่วมใจโดยร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชนและลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านผู้สุงอายุในพื้นที่  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เยาวชนอาสาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้สูงอายุและชุมชม เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดการเตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุอีกด้วย

Back to Top