พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผนึกกำลังคปภ.ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน รับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

OIC SongkranRoadSafety 2018 2

OIC SongkranRoadSafety 2018 2

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณสายพิณ โชคนำกิจ กรรมการบริษัทฯ (คนกลาง) ร่วมผนึกกำลังกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)และหน่วยงานธุรกิจประกันภัย จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปี 2561 “สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” เพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย และตระหนักในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในการนี้ บริษัทฯ ร่วมมอบหมวกนิรภัยให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดกทม. โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (คนที่ 2 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการสำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

Back to Top