พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ร่วมเป็นในผู้สนับสนุนการจัดเสวนา “Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons”

Forbes 1

Forbes 2

Forbes 3

Forbes 4

Forbes 5

Forbes 6

Forbes 7

Forbes 8

Forbes 9

Forbes 10

Forbes 1
Forbes 2
Forbes 3
Forbes 4
Forbes 5
Forbes 6
Forbes 7
Forbes 8
Forbes 9
Forbes 10

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนการจัดงานเสวนาประจำปีของนิตยสาร Forbes Thailand Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจภาษาไทยที่นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของเจ้าของกิจการและนักบริหาร ภายใต้ชื่องาน “Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons” จากวิทยากรที่มาแบ่งปันประสบการณ์ แสดงวิสัยทัศน์ และร่วมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสานต่อกิจการครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมืออาชีพ พร้อมเผยถึงปัญหา อุปสรรค และข้อคิดให้แก่ผู้ร่วมงาน

งานเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิล์ด

Back to Top