พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จัดงาน "Cha-Ching in Town" จังหวัดเชียงใหม่

Cha-Ching CM 1

Cha-Ching CM 2

Cha-Ching CM 3

Cha-Ching CM 4

Cha-Ching CM 5

Cha-Ching CM 6

Cha-Ching CM 7

Cha-Ching CM 8

Cha-Ching CM 9

Cha-Ching CM 10

Cha-Ching CM 11

Cha-Ching CM 1
Cha-Ching CM 2
Cha-Ching CM 3
Cha-Ching CM 4
Cha-Ching CM 5
Cha-Ching CM 6
Cha-Ching CM 7
Cha-Ching CM 8
Cha-Ching CM 9
Cha-Ching CM 10
Cha-Ching CM 11

คุณกัลยาณี วัชโรบล รองประธาน ฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Prudence Foundation ร่วมเปิดงาน "Cha-Ching in Town" ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความรู้และทักษะในการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดให้แก่เด็ก ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ภายในงานจะมีแต่ละบูธกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างสนุกสนาน

งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโซนแอฟริกา สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Back to Top