พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งคุณวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางตัวแทน

PLT CAO Wichai

PLT CAO Wichai

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("พรูเด็นเชียล ประเทศไทย") ประกาศแต่งตั้งคุณวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางตัวแทน

ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางตัวแทน คุณวิชัยจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มผลผลิต และขนาดของช่องทางตัวแทนพรูเด็นเชียล ประเทศไทย คุณวิชัยจะนำทัพตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงสรรหา ฝึกอบรม และพัฒนาทีมงานตัวแทนมืออาชีพ คุณภาพระดับโลกเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ คุณวิชัยยังดูแลหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาศักยภาพตัวแทน การฝึกอบรม และการปฏิบัติการตัวแทน

คุณวิชัยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารช่องทางตัวแทนมาเกือบ 30 ปี โดยก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมงานกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทย คุณวิชัยเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารช่องทางตัวแทนระดับสูงในบริษัทประกันภัยชั้นนำทั้งของประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจในไทย

"ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน คนไทยจะมีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้นก็ตาม ประเทศไทยก็ยังคงเป็นตลาดที่มีความสำคัญทางกลยุทธ์สำหรับพรูเด็นเชียล และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ผมจึงรู้สึกยินดีที่ได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทย เพื่อสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่ช่องทางตัวแทน" คุณวิชัยกล่าว

คุณอามัน โชวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวเสริมเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางตัวแทนว่า "ผมรู้สึกยินดีที่ได้คุณวิชัยมาทำทัพช่องทางตัวแทนให้แก่พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การทำงานในธุรกิจประกันภัยของคุณวิชัยมาเกือบ 30 ปี ผมมีความเชื่อมั่นว่า ความเชี่ยวชาญ และความเป็นผู้นำของคุณวิชัยจะช่วยนำพาช่องทางตัวแทนของเราสู่ความสำเร็จที่ยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต"

Back to Top