พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย กับกิจกรรม “หนึ่งคนให้...สามคนรับ”

Blood Donation 2018 2

Blood Donation 2018 2

มร.อามัน คาพัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารลูกค้าและการตลาด พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม หนึ่งคนให้...สามคนรับ บริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิต และยังเป็นการสำรองโลหิต เพื่อผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ หรือประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่
10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ

Back to Top