พรู สตาร์ 2559 ไตรมาส 3

ติดตามชมที่มาของแรงบันดาลใจ กว่าจะมาเป็นความสำเร็จในทุกวันนี้ในอาชีพตัวแทน กับพรู สตาร์ ตัวแทนประกันชีวิตดาวรุ่งของ พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ประเทศไทย

คุณธีรชญาน์ ทินกร ผู้จัดการภาค The Great Group สังกัด คุณธานัท เอกภพธนากุล (EAD)

เธอมีความมุ่งมั่นในงานในงานประกันชีวิตตั้งแต่จบการศึกษา และสามารถสร้างรายได้ ซื้อบ้าน ซื้อรถ จากงานประกันชีวิต 100%

คุณรัชดา คดีเวียง ผู้จัดการหน่วย สังกัด คุณบุญช่วง คดีเวียง (AD)

จากงานประจำก้าวสู่นักขายประกันชีวิตมืออาชีพ ด้วยการเดินตามรอยคุณพ่อและคุณแม่ สานต่อความสำเร็จในยุคปัจจุบัน

คุณณัฐพัชร์ อัครอมรเชษฐ์ ผู้จัดการหน่วย สังกัด คุณธัญนันท์ อัครอมรเชษฐ์ (AD)

แนวคิดบวกในงานประกันชีวิต สามารถสร้างรายได้ 7 หลัก ในเวลาอันสั้น ตอบโจทย์ให้กับตนเองและครอบครัว

คุณธนภัทร ธรรมากัลยากุล ผู้จัดการหน่วย สังกัด คุณสิรินันท์ พุฒตาล

อดีตผู้บริหารธนาคารที่มีความต้องการที่จะบริหารเวลาให้กับตนเองได้อย่างอิสระ และเพียง 7 เดือน สามารถสร้างรายได้กว่า 5 ล้านบาทกับพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

พรู สตาร์ 2559 ไตรมาส 2

ติดตามชมที่มาของแรงบันดาลใจ กว่าจะมาเป็นความสำเร็จในทุกวันนี้ในอาชีพตัวแทน กับ พรู สตาร์ ตัวแทนประกันชีวิตดาวรุ่งของ พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ประเทศไทย

คุณพจน์ภิญญา แย้มเหมือน ผู้จัดการภาค สังกัด AD อรัญญา บุญขุนทด

เริ่มจากกรมธรรม์ฉบับแรกที่คุณพ่อและคุณแม่มอบให้ครบสัญญา จึงเริ่มศึกษาธุรกิจประกันชีวิตอย่างจริงจัง ด้วยเห็นประโยชน์และความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้า

คุณจุราพร รายสันเทียะ ผู้จัดการหน่วย สังกัด AD ต้องลักษณ์ กันภัย

ผู้จัดการหน่วยไฟแรง ก้าวสู่ปีที่ 13 กับบริษัทฯ กับแนวคิดที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำ ไม่มีถ้อถอย ไม่มีคำว่าล้มเลิก จนกว่าจะถึงเป้าหมาย

คุณธนรรถพล เฟื่องฟู ตัวแทน สังกัด AD ปวีณา คูณทวี

จากความต้องการที่จะมีบ้าน มีรถยนต์ และไม่เคยประสบความสำเร็จในงานที่ผ่านมา จึงก้าวสู่อาชีพนักขายประกันชีวิต 

เพราะมีความเชื่อมั่นว่า อาชีพนี้สามารถตอบโจทย์ให้กับตนเองและครอบครัวได้

คุณอทิตยาพร เย็นสุข ตัวแทนสังกัด AD ต้องลักษณ์ กันภัย

ตัวแทนรุ่นใหม่ ต้องการอิสรภาพทางการเงิน และการใช้ชีวิต รวมถึงต้องความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น

Back to Top