เกี่ยวกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำด้านการประกันชีวิตในประเทศไทยมากว่า 22 ปี

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับหลากหลายรูปแบบความต้องการของลูกค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออม การลงทุน และความคุ้มครอง โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ ช่องทางธนาคาร ตัวแทน ประกันชีวิตแบบกลุ่ม  โดยพรูเด็นเชียล ประเทศไทย พร้อมที่จะรับฟังและอยู่เคียงข้างทุกความสัมพันธ์ของครอบครัวคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น

Thumbnail_prudential

ภารกิจของเรา

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านการออม ความคุ้มครอง และการลงทุนของลูกค้า รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานและตัวแทน และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

Thumbnail_prudential

วิสัยทัศน์ของเรา

"พรูเด็นเชียล ประเทศไทยมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็น 1 ใน 5 ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในประเทศไทยที่มุ่งเน้นการใส่ใจดูแลลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมส่งมอบคุณค่าอันเป็นเลิศให้แก่คู่ค้าธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และพนักงานทุกคน"

รู้จักสัญลักษณ์ของเรา

intro_TH_Kittithada-font

สัญลักษณ์พรูเด็นซ์ ประกอบไปด้วยคุณค่าความดีงามของ 3 สิ่ง นั่นคือ การเก็บรักษาอดีต ความฉลาดเข้าใจถึงความเป็นไปในปัจจุบัน และการมองไกลไปในอนาคตข้างหน้า

 

สัญลักษณ์พรูเด็นซ์ตอกย้ำให้เห็นถึงปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้น “การรับฟังและเข้าใจ” เป็นสำคัญ ภาพของเทพีพรูเด็นซ์ที่กำลังมองกระจก สื่อความหมายว่า กำลังมองโลกและตนเองตามความเป็นจริงของชีวิต

Back to Top